NORMATIVA
EL NOSTRE COMPORTAMENT HA DE SER EXEMPLE PER A TOTHOMCARTA DE PRESENTACIÓEstimats integrants del CF. FÀTIMA, per primer any hem dissenyat i intentarem i aplicar un codi de conducta, el qual ens serveixi de referent i en què, segons l'experiència que anem acumulant, s'hi reflecteixin una sèrie de consells, reflexions i en alguns casos prohibicions, que tenen per objecte tenir una guia on tots els components daquesta entitat tinguin com a principal instrument el respecte entre tots. Entenent que les normes de conducta i aquest respecte sigui part de la imatge que alhora ajudi a aconseguir els èxits esportius desitjats. Nosaltres entenem que aquest codi és genèric i en alguns apartats no aplicable a totes les edats i categories, però lús que cadascú ha de fer és el del sentit comú i que aquest codi sigui una guia de bon comportament per a totes les categories.1. CONSELLS1.1 ACTITUDEl nostre lema és: “COMPETIR GAUDINT,”, per la qual cosa exigim: ESFORÇ, SUPORT MUTU i GANES D'APRENDRE. TOTS som UN. El nostre objectiu és APRENDRE A TREBALLAR JUNTS (donar-nos suport els uns als altres, sense criticar ningú), per FORMAR-NOS i MILLORAR com a equip i com a persones, i NO NOMÉS EN L'ASPECTE FUTBOLÍSTIC. Valorar l'entrenament com el mitjà més important per a la preparació, intentar aprendre dels ensenyaments de l'entrenador i altres tècnics de l'EQUIP, sempre respectant els entrenadors. Es JUGA com s'ENTRENA, per la qual cosa hem de donar el 100% a tots els entrenaments. Esforça't dia a dia per ser titular al teu equip, pertànyer a un equip no et dóna dret a jugar, sinó la teva feina i sacrifici et farà valedor de participar-hi. Ajuda els teus companys. Els teus ànims i consells poden ser de gran utilitat per a ells. Treballa tant per a tu com per al teu equip. El rendiment del teu equip en sortirà beneficiat i tu també. Tracta els teus companys com t'agradaria que et tractessin a tu, selecciona les bones amistats i els bons consells. TOTS tenim el MATEIX OBJECTIU, per la qual cosa es descarten els objectius personals. Al futbol, ens ha d'importar sobretot L'EQUIP, per la qual cosa només hi ha NOSALTRES i TOTS, mai jo.1.2 CLUBEl nostre lema és: “COMPETIR GAUDINT,”, per la qual cosa exigim: ESFORÇ, SUPORT MUTU i GANES D'APRENDRE. TOTS som UN. El nostre objectiu és APRENDRE A TREBALLAR JUNTS (donar-nos suport els uns als altres, sense criticar ningú), per FORMAR-NOS i MILLORAR com a equip i com a persones, i NO NOMÉS EN L'ASPECTE FUTBOLÍSTIC. Valorar l'entrenament com el mitjà més important per a la preparació, intentar aprendre dels ensenyaments de l'entrenador i altres tècnics de l'EQUIP, sempre respectant els entrenadors. Es JUGA com s'ENTRENA, per la qual cosa hem de donar el 100% a tots els entrenaments. Esforça't dia a dia per ser titular al teu equip, pertànyer a un equip no et dóna dret a jugar, sinó la teva feina i sacrifici et farà valedor de participar-hi. Ajuda els teus companys. Els teus ànims i consells poden ser de gran utilitat per a ells. Treballa tant per a tu com per al teu equip. El rendiment del teu equip en sortirà beneficiat i tu també. Tracta els teus companys com t'agradaria que et tractessin a tu, selecciona les bones amistats i els bons consells. TOTS tenim el MATEIX OBJECTIU, per la qual cosa es descarten els objectius personals. Al futbol, ens ha d'importar sobretot L'EQUIP, per la qual cosa només hi ha NOSALTRES i TOTS, mai jo.1.3 A LA COMPETICIÓControla el teu comportament durant la competició. Respecta els àrbitres, els adversaris i el públic. RESPECTE CAP AL CONTRARI, només és el nostre oponent i no el nostre enemic. Si nosaltres ens podem equivocar, l'ÀRBITRE també, per la qual cosa hem de ser tan respectuosos com puguem amb la seva tasca i les decisions que prengui, a més és necessari, ja que sense ell no podríem jugar. Un bon esportista ha de destacar pels trets de la seva personalitat: AUTOCONTROL, NOBLESA, VOLUNTAT, CONSTÀNCIA, GENEROSITAT, HONESTITAT, etc. Per progressar tant a l'esport com a la teva vida, has de potenciar aquests aspectes. No concedeixis a la sort allò que pots aconseguir amb el teu esforç. Contempla la victòria com una conseqüència de la teva feina, esforç i capacitat. No t'enfonsis després dels errors, aquests s'esborren amb qualsevol encert, analitza les teves actuacions i examina't cada partit i cada entrenament amb la intenció de millorar en tot. Un gol és un gol EL MARQUE QUI EL MARQUE, l'important és que és per a L'EQUIP. Pensa que la temporada és molt llarga i sempre tindràs moments per demostrar la teva vàlua. Un equip SÓN TOTS ELS SEUS JUGADORS, i cada dia ens tocarà interpretar un paper diferent, hem de ser capaços d'acceptar-lo i interpretar-lo de la millor manera possible. És una part més del joc. SEMPRE hi haurà algú que ens guanyi, NO ACCEPTAR-LO i NO APRENDRE'n, seria de necis. On anem hem de donar bona IMATGE, un COMPORTAMENT correcte i una ACTITUD òptima, i per descomptat el màxim de la nostra QUALITAT.2. ENTRENAMENTSDes del començament dels entrenaments i durant les competicions federatives i/o tornejos, queda prohibida als jugadors la pràctica esportiva en qualsevol altra entitat relacionada amb el futbol, així com participar en qualsevol altra lliga que no fos la Federada, sense autorització expressa del club, o si escau de l'entrenador.2.1. ASSISTÈNCIAObligatòria per a tots els components de la plantilla. Els entrenaments s'efectuaran, ineludiblement, els dies, hores i lloc que indiqui el club. Els jugadors hauran d'estar completament equipats i preparats per començar l'entrenament amb puntualitat. L'entrenador determinarà, en cada cas, l'hora de presentació. La manca dassistència a un entrenament haurà de ser justificada. En el cas de no poder assistir a un entrenament per qualsevol causa, és obligatori avisar l'entrenador el més aviat possible, ja que has de tenir en compte que els entrenaments estan programats, i la manca d'algun jugador pot influir en la realització i el desenvolupament del mateix. Els jugadors lesionats hauran d'anar informant el seu entrenador de l'evolució de la lesió i interessar-se per la marxa de l'equip.2.2. PUNTUALITATL'hora assenyalada és la de començament, per la qual cosa caldrà preveure el temps necessari per canviar-se i estar disposat al començament de la sessió. La manca de puntualitat serà objecte de control per part de lentrenador, i presa en compte en cas de ser reiterativa i sense causa justificada.2.3. VESTIMENTAEls jugadors i tècnics queden obligats a utilitzar en qualsevol activitat que el club consideri oficial, els uniformes i el material esportiu oficials d'aquesta, i queda rigorosament PROHIBIT L'ÚS de material o VESTUARI DIFERENT a l'oficial del Club. Sempre que cada jugador ho tingui. Tot el material que es lliura a jugadors i tècnics, gratuïtament, serà propietat del club, fins que no es comuniqui que passa a ser propietat del jugador o tècnic. Acudiu amb la indumentària adequada segons l'època de l'any, sempre a la bossa d'esport, mai no aneu vestits des de casa, ni abandoneu l'entrenament amb la mateixa roba i sense dutxar-vos. Evitar rellotges, collarets, anells, arracades, etc., tant en entrenaments com en partits. ES RECOMANA MARCAR TOTES LES PECES OFICIALS que puguin ser iguals a les d'altres companys de l'EQUIP. Imprescindibles per jugar són les BOTES DE FUTBOL, ja que cap jugador, del CLUB, podrà sortir a jugar un partit si no les ha portat. L'ús d'ESPINILLERES és obligatori per evitar lesions. La cura del material i de les instal·lacions és responsabilitat de tots2.4. AL VESTIDORAl vestidor queda terminantment prohibida l'entrada a tota persona aliena a l'equip, llevat d'autorització expressa de l'entrenador. S'exigirà el millor comportament i MÀXIM RESPECTE entre les persones que hi conviuen. Dins del vestidor i en el temps anterior a un partit, el jugador haurà d'abstenir-se d'absentar-se per qualsevol motiu, en aquell moment i desconnectar tot tipus d'aparells reproductors de música, telèfons mòbils, JUST ABANS DE LA XERRADA DE L'ENTRENADOR PREVI PARTIT. Queda terminantment prohibit fumar al vestidor qualsevol persona que hi romangui, si pot ser fora del recinte esportiu on estiguem. La imatge d?un club de cara als nens és primordial.2.5. EN GENERALEls jugadors procuraran posar-hi el màxim interès, sense escatimar esforços, fomentant un ambient agradable de treball, amb respecte mutu entre tècnics i jugadors. Tingueu sempre en compte les recomanacions alimentàries que es puguin donar abans d'algun entrenament o partit.3. INSTAL·LACIONSLes instal·lacions on entrenem són responsabilitat del Club, i com a jugador de l'entitat has d'ajudar a mantenir-les en les millors condicions possibles. Són part de la teva vida, ja que és al lloc on passes nombroses hores al llarg de la temporada, i que comparteixes amb altres companys i equips, de manera que qualsevol trencament o deteriorament intencionat va en perjudici de tots i serà responsabilitat personal.4. CONDUCTES I RESPONSABILITATQueda terminantment prohibit als jugadors, tècnics i delegats dirigir-se inadequadament a qualsevol persona DE MALES MANERES o DE FORMA GROSSERIA, tant en els entrenaments com en els partits. Està totalment prohibit el consum de productes que siguin perjudicials per a un esportista. Igualment, queda prohibit practicar en vigílies d'un partit, qualsevol esport o activitat física, excepte l'obligatòria als centres d'ensenyament o llocs de treball, que en pugui perjudicar el rendiment dins l'equip de futbol.5. CAPITANSSer capità del CF FÀTIMA és a més d'una gran responsabilitat, un orgull per a qualsevol jugador. En la vostra elecció dependrà: l'antiguitat, el comportament, la responsabilitat, la identificació amb el club, la personalitat, el carisma entre els companys, etc. Elegir-ho serà responsabilitat de l'entrenador en consonància amb el Director Esportiu i amb el vistiplau de la Junta Directiva. En absència de lentrenador i tècnics, seran els màxims responsables de lequip i seguiran al peu de la lletra les indicacions rebudes de lentrenador. A cada equip hi haurà dos o més capitans per ordre de prioritat. Al camp hauran d'informar de tots els canvis. Dirigir l'escalfament si cal, triar camp, fer prevaldre les indicacions de l'entrenador. Animar i ajudar el bon desenvolupament del partit. Mediar amb els àrbitres si la situació ho requereix, ser el primer i únic jugador que es dirigeixi a l'àrbitre en els partits amb qualsevol problema seriós (canvi de pilota, conflictes puntuals, etc.). Ha d'informar el cos tècnic de qualsevol incident dels altres jugadors. Fomentaran el bon ambient amb actituds positives i generaran amb els altres companys la vinculació amb lentitat. En tot moment controlaran el vestuari: - El comportament de tots, el respecte cap a les instal·lacions i personal de les mateixes, cridar l'atenció sobre la indumentària (samarretes, botes netes, etc.), esforçar-se perquè regni el bon ambient, evitar actituds marginals, integrant i tractant tots els companys per igual.6. PARTITSEn els partits, els desplaçaments o les concentracions, queda prohibit absentar-se de les instal·lacions en què aquestes s'estiguin realitzant, sense permís previ de l'entrenador o delegat. La manca dassistència als partits, sense causa justificada, serà causa destudi i possible sanció per part de la Junta Directiva. Els jugadors convocats s'han de presentar a l'hora assenyalada a la convocatòria. En els partits de casa seria convenient que tots els jugadors de la plantilla, assistissin per veure el partit del seu equip, tot i no haver estat convocats. La forma de presentar-se als partits ha de ser correcta, havent dormit allò necessari i seguint les pautes alimentàries per a cada horari i que seran marcades per l'entrenador. En assistir als partits, serà obligat acudir amb la indumentària del CLUB (si se'n posseeix). El comportament a la banqueta serà mesurat, romanent tranquils en tot moment, sense fer observacions a l'àrbitre, vivint el partit i participant-hi. Per escalfar abans dels partits i depenent lògicament de la climatologia, s'utilitzarà la SAMARRETA D'ENTRENAMENT (segons indiqueu l'entrenador). Màxima correcció tant amb l‟àrbitre com amb els entrenadors, jugadors rivals i públic en general. Tots hem de practicar saber guanyar i saber perdre, destacant pel nostre joc net, reconeixent el valor de l'adversari i felicitant el vencedor. La celebració dels gols ha de ser d'alegria, mai ridiculitzant l'oponent. Al descans dels partits tots els jugadors han de passar al vestidor, excepte si l'entrenador considera el contrari. Durant el partit has d'aconseguir aïllar-te del que és extern i centrar-te només en les indicacions que els teus tècnics i companys facin. Tota la resta és aliena als teus interessos. Està prohibit criticar els errors, ja que ningú falla a propòsit. Animar és vital perquè la jugada següent surti millor. La confiança en el company fa que tots juguem millor. La comunicació a l'equip és importantíssima. Segons la gravetat, les targetes, expulsions i accions negatives que es produeixin per mal comportament seran sancionades per part de la Junta Directiva. La incompareixença sense motiu justificat o la manca de puntualitat en un partit serà considerada acció greu.7. COMITÈ DE DISCIPLINALa potestat disciplinària del CLUB anirà a càrrec del Comitè de Disciplina, el qual estarà compost pel President i Director esportiu, un representant de la Junta Directiva, a aquests membres s'unirà en cada cas l'entrenador i un jugador de l'equip. Si es produís alguna vacant aquesta serà substituïda, per algú de la mateixa condició en el menor temps possible. El Comitè de Disciplina s'ha de reunir tantes vegades com ho estimi el president i per iniciativa o petició d'algun dels seus membres. El Comitè de Disciplina podrà trucar a entrenadors, delegats o capitans, en alguns casos per conèixer la seva opinió sobre algun punt en particular. Les decisions adoptades pel Comitè de Disciplina no podran ser recorregudes a cap estament superior, ja que aquest és el de major jerarquia disciplinària esportiva del CLUB. El Comitè de Disciplina té l'obligació, per mitjà de cadascun dels seus representants, de notificar als seus col·lectius respectius totes les decisions disciplinàries que adopti aquest Comitè.8. SANCIONS8.1. SANCIONS PER INDISCIPLINAAquells jugadors que estiguin convocats per a un partit, i, sense previ avís no hi vagin, seran sancionats per part del Comitè de Disciplina de la següent manera: si és la primera vegada, amb la no convocatòria per al següent partit oficial; si és la segona vegada que això passa, i es veu una manifesta reiteració a les faltes, la sanció serà la separació de l'equip a què pertanyi el jugador durant quatre partits. Quan es diu “sense avís previ”, es considera que no s'ha avisat com a mínim la nit anterior al partit. Això vol dir, que si a les 00:00 hores de la nit del dia anterior al partit, no hi ha notificació d'absència, es considera que el jugador anirà al partit a l'hora a què ha estat convocat, i se li aplicaran les sancions per retard i absències, arribat el cas. Evidentment, això és una regla general, i com en tota regla, hi ha excepcions. Si el motiu del retard o absència és justificat i raonable, no s'imposarà cap sanció. Queda segons el parer del Comitè de Disciplina decidir si el motiu és justificat i raonable o no.8.2. SANCIONS PER MANCA D'UNIFORMITATTant en entrenaments com en partits tots els jugadors que tinguin la uniformitat del club l'hauran de portar, la directiva està treballant perquè tots estiguem uniformats.9. CONCLUSIÓ I COMPROMÍSTot jugador i integrant tècnic que pertanyi al CF FÀTIMA, haurà d'acceptar íntegrament el REGLAMENT DE RÈGIM INTERN, així com les diferents modificacions del mateix pel bon funcionament de l'entitat. El no compliment d'alguna de les normes del CLUB podrà ser estudiat i portar una sanció per part del Comitè de Disciplina. D'acord amb allò exposat aquí, cos tècnic i jugadors accepten les condicions que regeixen el règim intern de l'entitat.
REGLAMENT INTERN I CODI DE CONDUCTAMares / Pares, Futbol Base temporada 2022/2023El futbol base és una etapa fonamental per al futbolista, ja que és a la cantera i en les categories inferiors on es forma com a futbolista i alhora com a persona.
Hi ha 4 agents adults implicats en el correcte desenvolupament formatiu dels futbolistes: Els entrenadors, directius i responsables del club, àrbitres i Mares/Pares.
És a dir, vosaltres sou una peça fonamental en l'apassionant món del futbol base, ja que gràcies a la vostra col·laboració existeixen les canteres, fomenteu la pràctica esportiva en els vostres fills i amb això un estil de vida actiu i saludable.
L'objectiu del futbol base no es redueix a la competició, al contrari, és una etapa formativa on els vostres fills aprendran aspectes tècnics, tàctics, estratègics, psicològics, coneixement de normes i compliment del reglament, així com infinitat de valors que l'esport ensenya (esforç, sacrifici, capacitat d'organització, treball en equip, companyonia, resolució de problemes...) i que finalment són competències que la societat actual demanda.
Amb la finalitat d'enriquir aquesta etapa formativa i comptar amb la vostra col·laboració per a aquest fi, es redacta el present reglament, on es comunica de forma oficial que fer saber i complir les següents normes de conducta, amb el ferm objectiu de fer del C.F. FÁTIMA, un club més gran, reconegut, respectat i valorat.
  Respecte a l'entrenador
 1. El tècnic ha de vetllar pel benestar dels seus jugadors, fent que se sentin còmodes al club, fomentar la seva participació esportiva i inculcar hàbits de vida saludables, amb els objectius d'evitar l'abandonament esportiu i fomentar el sentiment de pertinença al club . Per això, compta amb el suport i suport del comitè del planter del club, integrat per un equip divers i multidisciplinari. Amb aquesta finalitat, es considera que els pares sou un element clau i la vostra col·laboració i bona sintonia amb l'entrenador contribuirà a un desenvolupament esportiu favorable del nen.
 2. El tècnic es basa sempre en criteris esportius i justos per fer alineacions, convocatòries i canvis en el terreny de joc. No significa que una no convocatòria o una suplència signifiqui que el nen no sigui important. Cadascun dels jugadors de la plantilla és una peça fonamental dins de l'equip. Tots els integrants hi volen participar, però el reglament dicta que només poden ser 7 o 11, i cal ensenyar als nostres jugadors que no jugar un partit, o no ser titular forma part de les normes del joc i també de la vida, doncs els objectius i les metes no són una tasca fàcil. Per això és imprescindible que animeu els vostres fills a continuar participant i esforçant-se, premiant-los l'esforç i el compromís, i no traslladant la culpa a l'entrenador que el nen no jugui o no participi tant com voldríem. El principal motiu pel qual els futbolistes practiquen esport és per diversió i per continuar millorant-ne el nivell. Per això, és fonamental que us comuniqueu amb els vostres fills sobre les seves inquietuds, les seves preocupacions i els traslladeu el missatge final que el futbol és diversió i gaudi. El departament de psicologia del club està a la vostra disposició per tractar aquests temes i saber canalitzar-los amb els vostres fills.
 3. Queda prohibit menystenir o dirigir-se de manera no adequada a un entrenador, demanar-li explicacions de forma ofensiva i/o reiterativa tant en persona com per mitjans digitals sobre la situació de l'un futbolista. Hi ha altres vies de comunicació com el departament de coordinació esportiva per tractar i exposar aquests assumptes.
 4. Indumentària oficial
 5. És de compliment obligat que el jugador acudeixi a entrenaments, partits, desplaçaments o actes socials com ara un lliurament de trofeus, així com qualsevol acte oficial en què s'estigui representat al club, vestir la roba de carrer o entrenament escollida pel club.
 6. És de compliment obligat que el jugador faci ús de tots aquells mitjans que els patrocinadors oficials presten. (petos, aigua...).
 7. Normes de conducta durant entrenaments i partits
 8. Els familiars poden acudir a entrenaments i partits, sempre guardant respecte i no interrompent el desenvolupament correcte de l'entrenament i/o partit ni criticar o contradir les ordres de l'entrenador o qüestionar-ne la metodologia. Si el jugador rep missatges contradictoris per part de familiars, li estem ocasionant un problema de desorientació, al fet que el jugador no sabrà a qui obeir o de qui seguir recomanacions.
 9. Assistència: llevat de causa justificada, és obligat assistir a entrenaments, partits i convocatòries. En cas de no poder assistir-hi, caldrà avisar l'entrenador del futbol base amb la major antelació possible.
 10. Puntualitat: és de compliment obligat acudir amb la suficient antelació a les instal·lacions esportives perquè l'entrenament comenci i finalitzi a les hores previstes.
 11. És de compliment obligat que el jugador acudeixi amb la motxilla i tot el material necessari per a l'entrenament o partit.
 12. És de compliment obligat, llevat de causes justificades, que l'esportista es dutxi després de finalitzar partits i/o entrenaments, per evitar refredats i per una correcta higiene personal.
 13. Material i instal·lacions esportives
 14. Material: especialment en categories inferiors és important supervisar que el jugador porti tot el material necessari, així com amb el temps anar-hi delegant la responsabilitat de fer-se càrrec de les seves coses.
 15. Instal·lacions: és de compliment obligat el correcte ús de les instal·lacions esportives tant pròpies com alienes. Fins que el jugador estigui en mans de l'entrenador, les mares i pares han de vetllar pel correcte ús de les instal·lacions que facin els fills i ells mateixos.
 16. Respecte, STOP Violència i Racisme
 17. Les famílies són agents implicats en l'educació futbolística del seu fill, per això sempre s'ha de fomentar el joc net i el compliment de les normes.
 18. Els familiars no han de sota cap concepte insultar, increpar, qüestionar o menysprear l'àrbitre. La imatge d'una grada insultant un àrbitre és poc formativa i de poca ajuda a l'educació dels fills. Recordeu que al futbol base, els àrbitres, igual que els vostres fills estan en una etapa formativa, per la qual cosa cometre errors és part del seu procés d'aprenentatge. És important destacar que els pares i mares sou un model de conducta a seguir pels vostres fills.
 19. Será rotundamente sancionado cualquier tipo de violencia física o verbal dirigida a cualquier persona que se encuentre en las instalaciones deportivas, ya sea dentro o fuera del terreno de juego.
 20. Formació Acadèmica
 21. Castigar sense esport per un mal rendiment acadèmic per una manca d'organització, és a dir, no acudir a entrenaments, no és aconsellable, ja que l'esport és fonamental en la vida i el desenvolupament de les persones. A més, comprometre's a pertànyer a un club o equip o practicar un esport col·lectiu com el futbol implica el compromís d'assistir a l'entrenament o partit per no perjudicar la resta de companys, ja que el tècnic planifica les sessions d'entrenaments comptant amb l'assistència de tots. els integrants de la plantilla.
 22. Règim Sancionador
 23. Davant de qualsevol incidència en el compliment del reglament i codi de conducta, el comitè del Futbol Base es reunirà per estudiar, analitzar i si escau aplicar les corresponents mesures sancionadores.
Fàtima, juliol 2023